Logo AsetarWelkom

 

Rust brengen in turbulentie, in spanning en verkramping, in malende gedachtegangen, bij angsten en existentiële vragen,… Rust brengen.

Rust brengen in het lichaam.

Rust brengen in woelwaters van emoties.

Rust brengen in mentale velden.

Rust brengen in spirituele/levensbeschouwelijke vragen en twijfels.

Rust faciliteren, initiëren.

Rust nemen en ontvangen.

Om (meer) rust te kunnen ervaren in het leven is er (basis)veiligheid nodig, bedding en bewust zijn van verbondenheid.

Weten dat je je antennes ook naar binnen mag en kan plooien.

Dat naast het licht ook het vitale donker omarmd mag worden.

Ons systeem geeft op verschillende manieren aan als er voor een te lange tijd onrust, actie, stress, hyperalertheid is geweest, waardoor er nood is aan een rustpunt, desnoods als oog in de storm.

Heel veel kan ons in onrust brengen en gebracht hebben.

Ieder systeem, iedere mens heeft een uniek evenwicht in rust en actie, rust en alertheid, rust en vecht/vlucht/bevries, rust en spanning/onzekerheid/heftige emoties. Reële ontspanning is in onze huidige maatschappij niet altijd een aandachtspunt. Hierdoor staat ons systeem vaak eerder afgesteld op overleven dan op de dans waarin rust een volwaardige partner is.

Het aanbod van Asetar is in eerste instantie gericht op het brengen van rust in al onze lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel).

Het is uiteraard niet de bedoeling om de hele tijd in rust te zijn. Er is actie, onrust, zelfs destabiliteit nodig om te kunnen genieten, groeien, evolueren als mens.  We gaan ervaren dat rust zowel op de achtergrond als op de voorgrond aanwezig kan blijven, doorheen al wat is. We hebben er als het ware steeds toegang toe, omdat we beide dualiteiten (actie/doen en rust/zijn) kennen, naar waarde schatten en kunnen toelaten in ons leven.

Rust zorgt ervoor dat we terug overzicht creëren.

Dat we duidelijke en vrije(re) keuzes kunnen maken in het leven.

Dat we recupereren en zo het lichaam ondersteunen in het goed kunnen uitvoeren van dagdagelijkse functies.

Dat we (oude) emoties kunnen gaan voelen, erkennen en eren.

Dat er ruimte komt in onze relaties en in onze manier van communiceren met elkaar.

Dat er marge komt, waardoor we flexibel kunnen omgaan met dat wat ons beproeft.

Dat we onze eigen noden en behoeften ontdekken en erkennen.

Dat we in mogelijkheden kunnen denken.

Dat we gaan ervaren dat we er helemaal mogen zijn, in alles.

(Zelf)Bekrachtiging

Bestaansrecht

Mildheid

Heling

Jij

WELKOM

Warme groet,

Mieke

Symbool Asetar