Aanbod

 (Jong)volwassenen, koppels, gezinnen en mensen met een beperking kunnen bij Asetar terecht voor/bij:
 • Traumaverwerking,
 • Emotionele moeilijkheden (angsten, depressieve gevoelens, kwaadheid, verdriet,…),
 • Stressgerelateerde klachten,
 • Vragen en ondersteuning rond zelfbeeld, identiteit, zingeving,
 • Relationele problemen (partnerrelatie, ouder-kindrelatie, werkgerelateerde relaties, vriendschappen,…)
 • Gedragsproblemen,
 • Psychosomatische klachten.

Ruim genomen is het aanbod van Asetar opgedeeld in drie categorieën:

 • Psychotherapie
 • Lichaamsgerichte ondersteuning
 • Energetische behandeling
 
 

PSYCHOTHERAPIE

We leven allemaal met bewuste en onbewuste overtuigingen, gedragingen, ideeën, patronen, overlevingsmechanismen, rollen,…  Dit alles heeft invloed op hoe we in relatie staan met onszelf, de ander en de ‘buiten’wereld.

Het leven vraagt ons wel eens, naar aanleiding van moeilijkheden en beproevingen, om bepaalde zaken te (her)bekijken, te evalueren of zelfs te veranderen omdat ze ons niet meer dienen.

Via inzichten creëren we duidelijkheid in richting, in doel en in de mogelijke keuzes die we kunnen maken. Hoe meer inzicht hoe vrijer we ons vaak voelen in het maken van keuzes die leiden naar het leven dat bij ons past.

Binnen Asetar zijn de uitgangspunten van redenering steeds systeemtheoretisch gefundeerd.

Er is mogelijkheid tot zowel individuele-, relatie-, als gezinstherapie.


LICHAAMSGERICHTE ONDERSTEUNING

Rust en ruimte creëren in het lichaam is belangrijk om verschillende lichaamsfuncties optimaal te laten verlopen en om een algemeen gevoel van rust te kunnen ervaren. Vanaf een bepaald niveau van rust zal het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangesproken worden, waardoor het lichaam eventuele disbalansen terug in evenwicht kan brengen en waardoor het lichaam kan recupereren van zowel fysieke, emotionele als mentale vermoeidheid.

Hoe kunnen we ons (terug) veilig(er) voelen in ons lichaam? De verbinding met het lichaam (terug) herstellen, zodat de signalen van het lichaam (terug) duidelijk(er) worden? Hoe kunnen we het lichaamsbewustzijn vergroten zodat de lichaamsbeleving geoptimaliseerd wordt?

Lichaamsgerichte ondersteuning kan mèt en zonder aanrakingen, afhankelijk van wat mogelijk is voor jou en van wat het lichaam signaleert.

Voorbeelden van lichaamsgerichte ondersteuning zijn:

 • Brainspotting (creëren van ruimte in het lymbisch systeem ter bevordering van verwerkingsprocessen – vaak aanvullend op psychotherapie),
 • Educatieve gesprekken,
 • Relaxatie- en invoeloefeningen,
 • Massage (als ontspanningsmoment en/of om spanningen en pijnen te verlichten.),
 • Voetreflexologie (als ontspanningsmoment en/of om gerichte ondersteuning te bieden bij spanningen, fysieke ongemakken en pijnen.).
 

ENERGETISCHE BEHANDELING

Ontspanning, rust en ruimte initiëren via energetische behandeling kan binnen Asetar via Reiki en het inzetten van Bachbloesems.

Daarnaast leert de ervaring dat het energetische aspect zich vlecht in de verschillende vormen van ondersteuning die aangeboden worden.