Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een belangrijke manier om inzichten op te doen, zowel over jezelf als over de manier waarop je in relatie gaat/staat.

In gesprek gaan, het hardop onder woorden brengen van jouw verhaal zorgt ervoor dat je jezelf hoort. Je kan opmerken welke woorden je kiest en welke betekenis deze woorden hebben voor jou.

Doorheen de dialoog vinden we rode draden in je verhaal en pikken we onderliggende dromen en verlangens op. Samen ontdekken we mogelijke blinde vlekken, drijfveren, overtuigingen en kwaliteiten.

Volgens de systeemtherapie staat een mens niet op zichzelf. We zijn niet afgescheiden, maar steeds verbonden met de wereld om ons heen. Net dat zorgt ervoor dat we (on)bewust beïnvloed worden en dat we op onze beurt (on)bewust anderen beïnvloeden. Hoe gaan we hiermee om? Welke effecten heeft deze invloed op ons?

We hebben een rechtmatige plaats op de wereld en in systemen (gezin, werk, vriendenkring, hobbyclub,…) waarin we leven. Nemen we deze plaats ook werkelijk in? Wat maakt dat we dat wel of niet doen?

Ik bied je een veilige plek om te zijn met dat wat is.

Er is plaats voor jou, jouw volle zijn in elk moment.

Asetar biedt de mogelijkheid tot één-op-één gesprekken, koppelgesprekken en groeps- of gezinsgesprekken.

 

 
Symbool Asetar